Trang chủ icon Tuyển dụng
STT Chức Danh

Số lượng

Nơi làm việc

Ngày đăng tuyển

Ngày kết thúc

1 Nhân viên Lễ tân Hà Nội/Bắc Ninh

2

Hà Nội/ Bắc Ninh

2/9/2017 3:50:57 PM

2/28/2017 12:00:00 AM

2 Chuyên viên đối ngoại Tiếng Hàn

1

Lô 7, Đường TS9, KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Viêt Nam

2/14/2017 4:46:49 PM

2/28/2017 12:00:00 AM

1