slider3 slider3 http://backi.yoctonab.com/lien-he
slide6 slide6
banner 3 banner 3
đfff đfff
Trang chủ icon Giới thiệu


 

 

Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ được thành lập năm 2005. Tiền thân là công ty đầu tư và tư vấn tài chính. Kể từ năm 2009, nhận định lại chiến lược đầu tư cốt lõi cũng như xu hướng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Hội đồng quả trị công ty đã quyết định thay đổi chiến lược đầu tư của mình từ lĩnh vực tư vấn đầu tư sang lĩnh vực hậu cần logistics và coi đây là lĩnh vực đầu tư cốt lõi của công ty.
Tận dụng xu hướng phát triển của nền kinh tế và các luồng gió đầu tư mạnh từ bên ngoài, trong hơn 5 năm đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Kỳ đã đạt được những thành tựu nổi bật.
Từ mức vốn đầu tư ban đầu 30 tỉ VNĐ đến năm 2015 con số này đã tăng lên 173,175 tỉ. Đầu tư xây dựng và điều hành thành công cảng cạn ICD Tiên Sơn và là cảng cạn lớn và hiện đại nhất Miền Bắc. Trong thời gian ngắn hạn tới, công ty đã và đang thực hiện các hạng mục đầu tư lớn và mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, như cảng thủy nội địa Tri Phương, mở rộng ICD Tiên Sơn, xây dựng 4 các cảng cạn khác xung quang khu vực Hà Nội và cảng cạn ICD Hải Phòng.
Bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh công ty cũng không ngừng đầu tư nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ đa dạng, nhằm phục vụ khách hàng một cách đầy đủ nhất, với phương châm dẫn đầu về dịch vụ,