Vận tải đường bộ quốc tế giữa trung quốc - việt nam & các nước lào, campuchia, thái lan

Modifi date 21/09/2017

Hiện tại Bắc Kỳ đang cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ quốc tế với các tuyến như sau:

  • bieu_tuong_bac_kyHà Nội – Thái Lan(Bangkok)
  • bieu_tuong_bac_kyHà Nội – Lào (Vientiane, Savannakhet, Bolikhamsai, Khammouane)
  • bieu_tuong_bac_kyHà Nội – Trung Quốc (Shenzhen, Guangdong, Guangxi, Yunnan).
More