Chính sách CSKH

Modifi date 21/09/2017

BK cam kết giao hàng đúng giờ. Với mỗi 1 trường hợp giao hàng muộn quá 30 phút mà không có lý do chính đáng, Bk sẽ chịu phạt 200,000 VNĐ/ giờ.

 

Thông báo cho khách hàng thông báo các khung thời gian:

- Ngay khi gắp cont

- Ngay khi xe đến nhà máy

- Đóng/ trả hàng xong

- Hạ hàng xong (hàng xuất)

- Thông báo ngay khi có trouble xảy ra (bằng email, tin nhắn)

Phản hồi muộn nhất sau 30p trong khung giờ làm việc và 2 tiếng ngoài khung giờ làm việc

More