Cảng sông & vận tải container đường sông

Modifi date 24/01/2019

Bắc Kỳ tự hào là đơn vị đi đầu Miền Bắc thực hiện phương thức vận tải container đường sông bằng xà lan.

Sản phẩm vận tải container đường sông bằng xà lan của Bắc Kỳ thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa phân phối nội địa Bắc Nam giữa các tỉnh phía Bắc,( Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội) với cảng Hải Phòng.Với 6 xà lan chạy chuyên tuyến Hải Phòng – Tri Phương, 3 xà lan cập bến 1 ngày, đảm bảo vận chuyển trên 300 TEU/ngày.

Với mức giá thấp hơn giá đường bộ tối thiểu 20%, đây là sản phẩm được đánh giá sẽ là sản phẩm thay thế an toàn và hữu hiệu cho các loại hình vận tải khác. Đặc biệt với các sản phẩm như bột đá, gạch men, các sản phẩm phục vụ ngành xây dựng, nguyên liệu, các sản phẩm sử dụng container 20 feet.

Chỉ mất 13h để vận chuyển từ Hải Phòng đến khách hàng( phục vụ nhập khẩu) và từ khách hàng đến cảng Hải Phòng ( Phục vụ xuất khẩu).

More